Wat kost een contra-expertise voor verzekerden?

Verzekerd met een inboedel- of opstalverzekering

Waterschade door lekkage of een schade door brand zijn typisch zaken waarvoor u als particulier of bedrijf uw verzekeraar dient aan te spreken. Het is verstandig om bij dit soort schades ook een onafhankelijke contra-expert in te schakelen, maar wat kost contra-expertise? De korte versie van het antwoord? Contra-expertise is voor u als verzekerde kosteloos. U ontvangt daarom nooit een rekening van ons. In dit artikel gaan we er wat dieper op in.

Wat kost contra-expertise voor verzekerden?

Waarom is contra-expertise kosteloos?

Contra-expertise is kosteloos gemaakt, omdat een particulier of zelfs een bedrijf met schade niet sterk genoeg kan staan tegenover een verzekeringsmaatschappij. Ook kunt u zich afvragen hoe onafhankelijk de schade-expert is die uw verzekeringsmaatschappij naar u toestuurt. Hij of zij wordt immers door de verzekeringsmaatschappij betaald. Als u schade heeft, wilt u niet ook nog eens belast worden met de kosten voor onafhankelijke contra-expertise. Daarom heeft de Nederlandse regering in de wet verankerd dat contra-expertise kosteloos is.

Wettelijk vastgelegd recht

De Nederlandse regering heeft er alles aan gedaan om u als consument of bedrijf te beschermen. Daarom is wettelijk vastgelegd dat u de redelijke kosten voor contra-expertise niet hoeft te betalen. Dit staat in artikel 7:959 BW:

(…) de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade gemaakt, komen ten laste van de verzekeraar, ook al zou daardoor, tezamen met de vergoeding van de schade, de verzekerde som worden overschreden.”

Onder redelijke kosten wordt bijvoorbeeld het uurloon van de contra-expert verstaan. Dit moet in lijn zijn met het uurtarief van een schade-expert die door een verzekeraar wordt ingeschakeld. Het mag dus geen buitensporig uurtarief zijn. Wij kunnen u alvast melden dat contra-expertise.info áltijd redelijke kosten hanteert.

Hét verschil tussen bedrijven en consumenten met schade

Heeft u met uw bedrijf schade opgelopen? In dat geval mág een verzekeraar afwijken van artikel 7.959 lid 1 BW, door in de polisvoorwaarden iets anders te vermelden. Bij een verzekering voor consumenten mag een verzekeraar dit niet doen.

Wie betaalt de contra-expertise voor uw schade?

De kosten voor contra-expertise worden gedeclareerd op uw verzekeringspolis. U heeft dus voor dit recht al elke maand verzekeringspremie betaald. Helaas weten weinig mensen dat zij recht hebben op contra-expertise, waardoor zij veel vergoeding mislopen. Een verzekeraar loopt met dit recht natuurlijk niet te koop, want:

  • zij moeten de kosten voor de contra-expertise vergoeden; en
  • de aangeboden vergoeding op basis van de contra-expertise is meestal (aanzienlijk) hoger dan de vergoeding die zij zelf hadden vastgesteld.

Zo maakt u gebruik van contra-expertise

Een verzekeraar loopt er dus niet mee te koop en u moet het maar net weten. U moet de contra-expertise namelijk zélf inschakelen. Moet u dit eerst melden bij uw verzekeraar? Nee, als u een inboedel- of opstalverzekering heeft afgesloten, hoeft u dit niet te melden bij uw verzekeraar.

U schakelt onze contra-expertise in door ons te bellen met het telefoonnummer aan de rechterkant van deze pagina (op mobiel onderaan). Of door het online formulier in te vullen.. In dat geval proberen wij binnen 1 werkdag te reageren op uw melding.

Deel dit artikel

Schakel vandaag nog uw eigen contra-expert in

Online – 24/7 beschikbaar

Gaat het om een aansprakelijkheidskwestie? *
  • 088 – 888 5080