CONTRA-EXPERTISE, WAT IS HET?

Contra-expertise is voor veel mensen nog onbekend terrein, terwijl de klanten die contra-expertise van Schadeoplossing Nederland B.V. hebben ingezet het juist adviseren. De contra expert van Schadeoplossing lost alle problemen omtrent schade voor u op. Als u bij brandschade, waterschade of inbraakschade de verzekeringsmaatschappij inzet heeft u een second opinion nodig, zodat u de juiste schadevergoeding en schadeherstel ontvangt. Indien u voldoende verzekerd bent heeft u wettelijk recht op een tegenonderzoek door een contra expert Dit is wettelijk bepaald aangezien de expert van de verzekering of tussenpersoon in de meeste situaties de belangen van de verzekeraar behartigt en niet die van u. Veel mensen vertrouwen op hun eigen verzekeraar, terwijl in de praktijk blijkt dat wij bij 95% van onze klanten een hogere schadevergoeding en herstel realiseren dan de verzekeringsmaatschappij in eerste instantie voorstelt. Vaak is het een kwestie van doen om uw eigen schade expert van Schadeoplossing direct in te zetten en u vrijblijvend te laten bezoeken. Wij worden met regelmaat te laat benaderd door gedupeerden die het oneens zijn met het voorstel van de verzekeraar, waardoor dit nadelige gevolgen heeft voor de uitkering. Contra-expertise is eenvoudig en snel in te zetten, zonder dat u extra gedupeerd wordt door uw verzekeraar. Verzekeraars weten dat klanten ons inzetten en zijn ook op de hoogte van de vervolgprocedure na inzet van een contra expert. Onze inzet betekent u geheel ontzorgen en het geven onafhankelijk, betrouwbaar en professioneel advies. U ontzorgen doen wij graag, want voor u als gedupeerde kan een brand-, water- of inbraakschade een behoorlijke emotionele impact hebben, waardoor het lastig is om de juiste beslissingen te nemen en te verdiepen in uw rechten en mogelijkheden. Een schade expert die u ondersteunt door met de verzekeringsmaatschappij in gesprek te gaan is belangrijk, want hij heeft de kennis en expertise van de complexe materie omtrent verzekeringen. Polisvoorwaarden zijn vaak onduidelijk omschreven, waardoor deze op verschillende wijzen te interpreteren zijn. De contra expert weet exact waar u recht op heeft, welke plichten de verzekeraar heeft naar u en zal het maximale voor u trachten te realiseren. In praktijk blijkt dat er regelmatig grote verschillen zijn tussen het voorstel van de verzekering en de contra expert. De contra expert houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en u beslist of u akkoord gaat over de vergoeding en het herstel. Hierdoor houdt u de regie met ondersteuning van een kosteloze professional, want als de verzekering de schade aan roerend en of onroerend goed erkent dan is het inschakelen van onze expert voor u kosteloos. Wij kunnen onze contra-expertise voor u gratis inzetten, omdat wij onze kosten declareren bij uw verzekering. Deze kosten worden niet verwerkt in de vergoeding waar u recht op heeft, zodat u de volledige vergoeding en herstel ontvangt. De expert kan u ook voorzien van adviezen op het gebied van herstel.

BENT U HET ONEENS MET DE VERZEKERAAR?

Veel mensen weten niet dat het inzetten van een contra expert mogelijk en tevens kosteloos is. Regelmatig gaat men, bij onenigheid of een moeizaam traject met de verzekeraar, via internet op zoek naar de mogelijkheden van een eigen onafhankelijke expert. Een goede stap, echter is het van belang direct een contra expert bij aanvang van de schade in te schakelen, zodat u professioneel wordt bijgestaan in communicatie met de verzekeraar om het maximale resultaat te bereiken. Ontevredenheid wordt vaak veroorzaakt door, onduidelijkheden in de communicatie van de verzekeraar, afspraken die niet worden nagekomen door de verzekeraar, onvoldoende kennis van de klant als verzekerde, te lage uitkeringen door de verzekeraar en onvoldoende herstel na een schade. Juist daarom kiest u voor betrouwbare contra-expertise van Schadeoplossing Nederland.

DAKLEKKAGE EN DE VERZEKERING?

Wist u dat u een contra ook in kunt zetten bij een geschil over een daklekkage? De contra expert kijkt dan nogmaals naar de lekkage aan het dak. Dit wordt helemaal onafhankelijk onderzocht want een contra expert werkt niet voor verzekeraars. Zo ontstaat er de beste kans dat u de juiste vergoeding ontvangt van uw verzekering voor de lekkage aan het dak.

WAT KOST CONTRA EXPERTISE?

Als de verzekering de schade erkent dan is het inschakelen van de contra expert van Schadeoplossing Nederland kosteloos. Wij kunnen onze second opinion expertise voor u gratis inzetten en u bezoeken, omdat wij onze kosten declareren bij uw verzekering. Deze kosten worden niet verwerkt in de vergoeding waar u recht op heeft, zodat u de volledige vergoeding en herstel ontvangt. De expert kan u ook voorzien van adviezen op het gebied van herstel. De contra expert gaat voor u in gesprek met de expert van de verzekeraar en houdt u het gehele traject op de hoogte van de ontwikkelingen. U beslist of u akkoord gaat over de vergoeding en het herstel. Hierdoor blijft u volledig in controle met ondersteuning van een kosteloze professional.

CONTRA EXPERTISE EN DE NEDERLANDSE WET

Contra-expertise is voor veel mensen nog onbekend terrein, Jammer, want het kan u als klant meer schadevergoeding opleveren. De contra expert van Schadeoplossing lost alle problemen omtrent schade voor u op. Als u bij een willekeurige schade de verzekeringsmaatschappij inzet heeft u een second opinion nodig die werkelijk onafhankelijk is, zodat u de juiste vergoeding ontvangt. Indien u voldoende verzekerd bent heeft u wettelijk recht op een tegenonderzoek door een contra-expert. Voor u zijn er geen extra kosten voor het inzetten van een eigen expert als de verzekering de schade erkent. Wij hebben hieronder artikelen vanuit het burgerlijk wetboek vermeld waarin staat dat de verzekering de kosten vergoedt. Burgelijk wetboek: Artikel 957 2. De verzekeraar vergoedt de kosten aan het nemen van de in lid 1 bedoelde maatregelen verbonden, en de schade aan zaken die daarbij worden ingezet. Artikel 959 1. De in artikel 957 bedoelde vergoeding en de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade gemaakt, komen ten laste van de verzekeraar, ook al zou daardoor, tezamen met de vergoeding van de schade, de verzekerde som worden overschreden.

WAT DOET EEN CONTRA EXPERT BIJ BRANDSCHADE?

Brand kan flinke schade veroorzaken aan uw opstal en inboedel. Schade aan opstal is bijvoorbeeld schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer, keuken en het toilet. Brandschade aan inboedel is bijvoorbeeld schade aan de laminaat- of parketvloer, meubels, gordijnen, zwevende parketvloer, maar ook kostbare bezittingen als sieraden, audio- en videoapparatuur. Naast fysieke schade aan uw inventaris en opstal kan brand ook veel roetschade veroorzaken. Roet gaat overal op en in zitten en is moeilijk te verwijderen, zoals bij roet in apparatuur of op gestoffeerde meubels. U ontzorgen doen wij graag, want voor u als gedupeerde kan een brandschade een behoorlijke emotionele impact hebben, waardoor het lastig is om de juiste beslissingen te nemen en te verdiepen in uw rechten. Een contra expert die u ondersteunt door met de verzekeringsmaatschappij in gesprek te gaan is belangrijk, want hij heeft de kennis en expertise van de complexe materie omtrent verzekeringen. De contra expert weet exact waar u recht op heeft, welke plichten de verzekeraar heeft naar u en zal het maximale voor u trachten te realiseren door een goed onderbouwd schaderapport van uw brandschade op te stellen. In praktijk blijkt dat er regelmatig grote verschillen zijn tussen het voorstel van de verzekering en de contra expert. De onafhankelijke contra-expertise is ook in te schakelen voor een second opinion bij water- of inbraakschade.

HOE ZIT DAT MET WATERSCHADE?

Water kan flinke schade veroorzaken aan uw opstal en inboedel. Schade aan opstal is bijvoorbeeld schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer, keuken en het toilet. Daarbij is het vaak ook moeilijk te traceren waar de waterschade door veroorzaakt wordt. Vaak is er ook sprake van niet zichtbare waterschade bijvoorbeeld in de muren en is er later sprake van schimmelvorming. Daarom is het erg belangrijk snel in te grijpen en contra-expertise in te zetten. Om deze waterschade zo veel mogelijk te beperken dient er eerst een goede risico-analyse te worden gemaakt, zodat duidelijk is wat alle mogelijke gevolgschades kunnen zijn. Bij waterschade kan de materiële schade vaak nog worden geminimaliseerd wanneer er snel een gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld die ervaring heeft met waterschade. De contra expert kan ook drogers laten plaatsen om de gevolgschade zoveel mogelijk in te perken. Gevolgschade wordt overigens vaak over het hoofd gezien door de expert van de verzekeraar. Iets dat u later veel geld kan kosten! Ook daarom is het van belang om contra-expertise in te zetten.