Goedenacht,

Heeft u te maken met een verzekeringskwestie?

Wat u verder helpt is onze Contra-expertise.

Home

Hogere schadevergoeding

Met hulp van onze contra-expertise

Biedt uw verzekeraar u slechts een beperkte vergoeding aan voor uw schade? En heeft u daarbij het gevoel dat dit bedrag te laag is? Vaak is zo’n gevoel terecht! Helaas kunt u er pas echt wat mee, als u onze contra-expert inschakelt. Hij weet namelijk precies de wegen te bewandelen, waardoor u alsnog de juiste vergoeding ontvangt.

Aandacht voor álle schade

Dus geen verrassingen achteraf

Bij het vaststellen van de schade kijken we naar álle schade. Ook onderliggende schade die niet direct zichtbaar is, onttrekt zich niet aan ons vaktechnisch oog. Dit zorgt ervoor dat u tijdens het herstel niet voor verrassingen komt te staan. Bovendien weet u zo precies waar u aan toe bent tijdens het verhalen van alle schade in uw woning.

U betaalt niets extra

Gedekt door uw verzekeraar

Wist u dat u niets voor onze diensten hoeft te betalen? Wij declareren onze kosten namelijk rechtstreeks bij uw verzekeraar. Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om de kosten van contra-expertise te vergoeden. Dit zorgt ervoor dat u er als consument nooit alleen voor hoeft te staan. Niets staat u dus in de weg om een onafhankelijke contra-expertise te laten uitvoeren.

Hulp van begin tot eind

Totdat u helemaal tevreden bent

Wij gaan verder dan de schade-expert van uw verzekeraar. Bij vragen heeft u één-op-één contact met uw contra-expert in plaats van met een callcenter. Wij regelen ook al het papierwerk met uw verzekeraar en wij communiceren transparant met u. Zelfs het herstel van uw schade kunnen wij volledig coördineren.

Schakel vandaag nog uw eigen contra-expert in

Online – 24/7 beschikbaar

Gaat het om een aansprakelijkheidskwestie? *
 • 088 – 888 5080

 • Onafhankelijke schade-expert

 • Voor schade in uw woning

 • Geen kosten voor onze diensten

 • Gemakkelijk en snel inschakelen

Wij kunnen helpen bij brandschade, waterschade en inbraakschade

Schade in en rondom het huis, waarbij u aanspraak moet maken op uw inboedel- of opstalverzekering – met die schade kunnen wij u helpen. Voertuigschade of letselschade nemen wij niet in behandeling, omdat wij daar niet in gespecialiseerd zijn.

 • Schade-expert inschakelen bij brand- en waterschade

  ARTIKEL

  Heeft u te maken met een schade waar u wel wat extra hulp bij kunt gebruiken? Dan kunnen wij u verder helpen. We zeggen ‘extra’ hulp omdat u in de eerste instantie al geholpen hoort te zijn door uw verzekeraar.

 • Waterschade aan het laminaat

  ARTIKEL

  Waterschade aan uw laminaat of houten vloer zorgt voor opgebolde planken, kapotte naden en onherstelbare vlekken. U heeft bij uw verzekeraar de schade gemeld, maar daaruit is gebleken dat de schade slechts zeer beperkt vergoed wordt. Hoe kunnen wij u helpen?

 • Wat kost contra-expertise voor verzekerden?

  ARTIKEL

  Het is verstandig om bij schades in huis ook een onafhankelijke contra-expert in te schakelen, maar wat kost contra-expertise? De korte versie van het antwoord? Contra-expertise is voor u als verzekerde kosteloos. In dit artikel gaan we er wat dieper op in.

Veelgestelde vragen over contra-expertise

Contra-expertise is voor veel mensen nog onbekend terrein, terwijl de klanten die onze contra-expertise van hebben ingezet het juist adviseren. De contra-expert lost alle problemen omtrent schade voor u op. Als u bij brandschade, waterschade of inbraakschade de verzekeringsmaatschappij inzet heeft u een second opinion nodig, zodat u de juiste schadevergoeding ontvangt.

Indien u verzekerd bent heeft u wettelijk recht op een tegenonderzoek door een contra-expert. Dit is wettelijk vastgelegd omdat de expert van de verzekering in de meeste situaties de belangen van de verzekeraar behartigt en niet die van u. Veel mensen vertrouwen op hun eigen verzekeraar, terwijl in de praktijk blijkt dat wij bij 95% van onze klanten een hogere schadevergoeding realiseren dan de verzekeringsmaatschappij in eerste instantie voorstelt.

Vaak is het een kwestie van doen om uw eigen contra-expert direct in te zetten en u vrijblijvend te laten bezoeken. Wij worden met regelmaat te laat benaderd door gedupeerden die het oneens zijn met het voorstel van de verzekeraar, waardoor dit nadelige gevolgen heeft voor de uitkering. Contra-expertise is eenvoudig en snel in te zetten.

Verzekeraars weten dat klanten ons inzetten en zij zijn ook op de hoogte van de vervolgprocedure na inzet van onze contra-expert. Het betekent dat u geheel ontzorgd wordt. We geven onafhankelijk, betrouwbaar en professioneel advies. U ontzorgen doen wij graag, want voor u als gedupeerde kan een brand-, water- of inbraakschade een behoorlijke impact hebben, waardoor het lastig is om de juiste beslissingen te nemen en te verdiepen in uw rechten en plichten.

Een expert die u ondersteunt door met de verzekeringsmaatschappij in gesprek te gaan is belangrijk, want hij heeft de kennis en expertise van de complexe materie omtrent verzekeringen. Polisvoorwaarden zijn vaak onduidelijk omschreven, waardoor deze op verschillende wijzen te interpreteren zijn. De contra-expert weet exact waar u recht op heeft, welke plichten de verzekeraar heeft en zal het maximale voor u trachten te realiseren.

In praktijk blijkt dat er regelmatig grote verschillen zijn tussen het voorstel van de verzekering en die van de contra-expert. De contra-expert houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en u beslist of u akkoord gaat met de vergoeding en het herstel. Hierdoor houdt u de regie met ondersteuning van een kosteloze professional.

Wij kunnen onze contra-expertise gratis voor u inzetten, omdat wij onze kosten declareren bij uw verzekering. Deze kosten worden niet verwerkt in de vergoeding waar u recht op heeft, zodat u de volledige vergoeding ontvangt. Onze contra-expert kan u ook voorzien van adviezen op het gebied van herstel.

Veel mensen weten niet dat het inzetten van een kosteloze contra-expert mogelijk is. Regelmatig gaat men, bij onenigheid of een moeizaam traject met de verzekeraar, via internet op zoek naar de mogelijkheden van een eigen onafhankelijke expert. Een goede stap! Het is echter van belang om pas een contra-expert in te schakelen nadat de schade-expert van uw verzekeraar bij u langs is geweest. U wordt professioneel bijgestaan in de communicatie met de verzekeraar om het maximale resultaat te bereiken. Ontevredenheid wordt vaak veroorzaakt door onduidelijkheden in de communicatie met de verzekeraar, afspraken die niet worden nagekomen, onvoldoende kennis van verzekerden, een te lage uitkering door de verzekeraar en onvoldoende herstel na een schade. Juist daarom kiest u voor onze betrouwbare contra-expertise

Het inschakelen van onze contra-expert kost u niets. Wij kunnen voor u de schade vaststellen, uw belangen voorop stellen en onze kosten declareren op uw verzekering. Deze kosten worden niet verwerkt in de vergoeding waar u recht op heeft, zodat u de volledige vergoeding ontvangt. De expert kan u ook voorzien van adviezen op het gebied van herstel. De contra-expert gaat voor u in gesprek met de expert van de verzekeraar en houdt u het gehele traject op de hoogte van de ontwikkelingen. U beslist of u akkoord gaat met de vergoeding. Hierdoor blijft u volledig in controle met ondersteuning van een kosteloze professional.

Contra-expertise en de Nederlandse Wet

Indien u verzekerd bent heeft u wettelijk recht op een tegenonderzoek door een contra-expert. Voor u zijn er geen extra kosten voor het inzetten van een eigen. Wij hebben hieronder artikelen vanuit het burgerlijk wetboek vermeld waarin staat dat de verzekering de kosten vergoedt. 

Burgelijk wetboek: Artikel 957 2. De verzekeraar vergoedt de kosten aan het nemen van de in lid 1 bedoelde maatregelen verbonden, en de schade aan zaken die daarbij worden ingezet. Artikel 959 1. De in artikel 957 bedoelde vergoeding en de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade gemaakt, komen ten laste van de verzekeraar, ook al zou daardoor, tezamen met de vergoeding van de schade, de verzekerde som worden overschreden.

Brand kan flinke schade veroorzaken aan uw opstal en inboedel. Schade aan opstal is bijvoorbeeld schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer, keuken en het toilet. Brandschade aan inboedel is bijvoorbeeld schade aan de laminaat- of parketvloer, meubels, gordijnen, maar ook kostbare bezittingen als sieraden, audio- en videoapparatuur. Fysieke schade aan uw inventaris en opstal kan tijdens de brand ook veroorzaakt worden door rook en roet. Roet gaat overal op en in zitten en is moeilijk te verwijderen. Denk aan roet in apparatuur of op gestoffeerde meubels.

Brand veroorzaakt bijna altijd een emotionele impact, waardoor het lastig kan zijn om de juiste beslissingen te nemen en te verdiepen in uw rechten. Een contra-expert die u ondersteunt, door met de verzekeringsmaatschappij in gesprek te gaan, is belangrijk. Hij heeft de kennis en expertise van de complexe materie omtrent brandverzekeringen. De contra-expert weet exact waar u recht op heeft, welke plichten de verzekeraar naar u heeft en zal het maximale voor u trachten te realiseren door een goed onderbouwde schadevaststelling van uw brandschade op te stellen. In de praktijk blijkt dat er regelmatig grote verschillen zitten tussen het voorstel van de verzekeraar en onze contra-expert.

Bij waterschade wordt te vaak de onderliggende gevolgschade over het hoofd gezien door de expert van de verzekeraar. Iets dat u later veel geld kan kosten! Daarom is het van belang om onze contra-expert in te zetten.